Ereleden

Vriendenkring De Rooie Hoek is een hechte vereniging met als doel ieder jaar weer een uitbeelding op straat te zetten met de Brabantsedag. Dit doel wordt ieder jaar gerealiseerd door vele vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Door samen ons in te zetten beleven we hier zelf niet alleen veel plezier aan maar hopen we ook de toeschouwers ieder jaar te vermaken en mogen we ook wel een bindende factor in de lokale samenleving genoemd worden. Binnen de vereniging is er een speciaal lidmaatschap – erelidmaatschap – voor personenen die zich op een belangrijke manier inzetten of ingezet hebben voor de vereniging.

Jo Zwegers
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2008 is Jo Zwegers unaniem verkozen tot Erelid van De Rooie Hoek. Jo Zwegers heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van De Rooie Hoek. Vanaf dag 1 is hij bestuurslid. Hij heeft in het bestuur verschillende functies gehad, waaronder het voorzitterschap. In al deze jaren is Jo voornamelijk bezig geweest alle leden de normen en waarden bij te brengen welke binnen een vereniging thuishoren, waarbij geldt dat het belang van de vereniging altijd belangrijker is dan persoonlijk eigen belang.

erelid02

Daarnaast heeft Jo in deze tijd ook in de themacommissie gezeten en is hij een belangrijke inspiratiebron geweest voor de huidige creativiteit bij het bouwen van een praalwagen. Zijn meest inspirerende uitspraak is uit 2001 waarin de bouw van de wagen (een trein) niet wilde vlotten. Door aan te geven dat we in plaats van een trein na te bouwen wellicht beter “een trein op een houten plaat kunnen tekenen” raakte hij bij de andere bouwers de juiste snaar. Binnen enkele weken werd een heuse trein gebouwd, welke werd beloond met een 4e plaats algemeen. Na ruim 10 jaar wordt deze symbolische uitspraak nog steeds gebruikt als motivatie tijdens het nemen van een lastige horde!!