Tag Archives: thema

‘Dichterbij Brabant’ thema van de 65e Brabantsedag

Beeldmerk 65e Brabantsedag

‘Dichterbij Brabant’ is het thema van de Brabantsedag 2024. Het thema verwijst zowel naar Brabantse dichters en gedichten als naar ‘het typisch Brabantse gevoel’. Dichter Zoë van de Kerkhof verwoordde dit tijdens de avond al treffend in haar speciaal voor de 65ste editie geschreven ‘Ode aan de Brabantsedag’.

Het Brabantse gevoel van toen

Voor ‘Dichterbij Brabant’ zullen de zestien wagenbouwersgroepen een werk van een Brabantse dichter als inspiratiebron gebruiken. Het gedicht mag niet uit de hedendaagse dichtkunst komen, maar moet minstens vijftig jaar geleden gepubliceerd zijn door een dichter die geboren is in het Hertogdom Brabant. Aan de wagenbouwersgroepen de opdracht om zich te laten raken door zo’n gedicht en het te vertalen naar een schouwspel dat pakkend, poëtisch en prikkelend is voor de toeschouwer. En bovenal: het gevoel van historisch Brabant moet overgebracht worden. De theaterparade op 25 augustus 2024 zal het publiek nóg dichter bij Brabant brengen.

De verbeelding prikkelen

Brabant heeft een rijke geschiedenis in de dichtkunst. Om het keuzeproces iets eenvoudiger te maken, kunnen de groepen putten uit een speciaal samengestelde dichtbundel. Frank van Lierop, hoofd Themacommissie, licht de themakeuze toe: “Zeker is dat gedichten bijgedragen hebben aan het behoud van kunst en cultuur. Tradities, religieuze gebeden, politieke overtuigingen; het werd allemaal in dichtvorm vastgelegd. Daarnaast kun je met gedichten emoties, ideeën en ervaringen op een beknopte manier overbrengen, zodat ze de verbeelding prikkelen. En laat dat nu iets zijn wat de wagenbouwers en acteurs van de Brabantsedag ook als geen ander kunnen. We zijn ervan overtuigd dat het weer een fantastische parade zal worden!”

Ode aan de Brabantsedag

Zoë van de Kerkhof, geboren in Someren en nu onder meer Stadsdichter van Leiden, mag zich sinds kort ook ‘Beste Stadsdichter van Nederland’ noemen. Haar ‘Ode aan de Brabantsedag’ droeg ze voor tijdens de themapresentatie. Het gedicht, vol verwijzingen naar het typische Brabantse(dag) gevoel, zal later worden gepubliceerd.

Eureka! Dit is het nieuwe thema voor de 64e Brabantsedag

De 64e Brabantsedag in Heeze in 2023 heeft als thema ‘Eureka!’. Het thema werd donderdagavond 10 november gepresenteerd tijdens een drukbezochte wagenbouwersbijeenkomst in dorpshuis ‘t Perron.

Het thema verwijst met de uitroep Eureka! (‘ik héb het!’) van de Griekse wiskundige Archimedes naar ontdekkingen en/of uitvindingen. De zestien wagenbouwersgroepen gaan op zoek naar een ontdekking door een Brabander of juist een uitvinding ín Brabant; zowel het Nederlandse als Belgische deel van het vroegere Hertogdom Brabant.

De wagenbouwersgroepen zullen op de proppen komen met een uitvinding en bijbehorende ontdekker. Denk bijvoorbeeld aan Jean Neuhaus die de Belgische praliné uitvond of Cas Arts (Haps), de uitvinder van de aardappelrooimachine. Anders dit jaar is het tijdvak voor het thema; er is geen beginjaar en er mag gekozen worden tot en met 1973, dus vijftig jaar vóór de Brabantsedag in 2023.

Tijdens de theaterparade op zondag 27 augustus 2023 laten de groepen met hun huizenhoge wagens, techniek en spel zien wat de uitvinding inhield en wat deze betekende voor de wereld, in een vertaling met diepere betekenis.

Frank van Lierop, hoofd Themacommissie, licht toe: “In 2011 werd de Brainportregio rond Eindhoven en Helmond uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. Het juryrapport roemde het ‘voorbeeld voor een nieuwe manier van denken over samenwerking en regionale ontwikkeling’, in een wereldwijde competitie van technologische innovatie. Als we terugkijken naar ons verleden zijn er binnen de grenzen van het Hertogdom Brabant geniale uitvindingen gedaan en briljante theorieën ontstaan. Ook zijn er geboren Brabanders die zich ergens in de wereld onsterfelijk hebben gemaakt door briljante momenten. Wat hen bindt is hun ‘eureka-moment’.”

Aan de wagenbouwersgroepen de uitdaging om zich door deze uitvindingen, ontdekkingen of theorieën te laten inspireren en zelf met briljante vertalingen en vondsten te komen. De theaterparade op de laatste zondag van augustus 2023 zal bewijzen waarom Brainport – toen en nu – één van de slimste regio’s ter wereld was en is. Het resultaat wordt voorbijtrekkend totaaltheater met originele ontwerpen en gedurfde techniek, dat in een paar minuten een compleet verhaal vertelt.

Meer achtergrondinformatie en wat inspirate voor onderwerpen zijn te vinden in de themabrochure.

Frans Hals bron van inspiratie voor de Rooie Hoek in 2022

Thema 62e Brabantsedag: Wat beweegt Brabanders?

De 62e Brabantsedag op zondag 25 augustus 2019 krijgt als thema: Wat beweegt Brabanders?.
Dat is tijdens de themapresentatie op donderdag 8 november aan alle wagenbouwers en vrijwilligers bekendgemaakt.

In een volgepakt dorpshuis ’t Perron lichtte de themacommissie de keuze toe: “Door de eeuwen heen waren er tal van aanleidingen en drijfveren die beweging op gang brachten. Waarom zijn mensen mobiel door de eeuwen heen?, waarom willen mensen zich verplaatsen? en waarom is er een wens om vooruit te gaan? kunnen een interessante en verrassende blik geven in en op ons verleden. Aan de creatieve wagenbouwers de taak en de uitdaging om de bezoekers van de 62ste theaterparade mee te nemen in een aantal van deze drijfveren.”

Mobiliteit en fysieke verplaatsing horen bij Brabant. Zo is mobiliteit gezien de geografische ligging van het Hertogdom van grote invloed geweest op de geschiedenis ervan. Ook de beweegredenen voor beweging zijn divers en typisch Brabants in te vullen: bedevaarten, pelgrimstochten, oorlogen, huwelijken, vergrijzing, natuur- en klimaatverschijnselen, woningnood, economische ontwikkelingen, handel, transport, studie of toerisme, om er maar enkele te noemen. Eveneens kunnen vervoermiddelen, infrastructuur en bijbehorende gebouwen aan bod komen.

Ontwerp De Rooie Hoek “Charivari”

In het nieuwe jaar konden we jullie al melden dat De Rooie Hoek dit jaar het onderwerp “Charivari, Volksvermaak of Volksgericht?” ging maken. De themacommissie en het conceptteam hebben niet stilgezeten de afgelopen tijd en Martijn van Bree heeft ook dit jaar het ontwerp gemaakt voor de wagen.

‘Parade van Vermaeck’ thema 60ste Brabantsedag

De 60e Brabantsedag krijgt als thema ‘Parade van Vermaeck’. Dat werd gisteren bekend gemaakt tijdens de presentatie aan de 16 wagenbouwersgroepen. Voorzitter Boukje van Ettro voegde er nog een nieuwtje aan toe: de huizenhoge decorwagens zullen worden voortgetrokken door nog een Brabantse traditie, Kempische trekpaarden. De verbeelding van de wagens samen met keer op keer de imposante aanblik van een naderend driespan met Kempische trekpaarden, zal er voor zorgen dat het publiek zondag 27 augustus 2017 op een ware parade vol vermakelijkheden wordt getrakteerd.

De 16 wagens vormen samen met de paarden de ‘Parade van Vermaeck’. De spannen die meerijden, komen uit Brabant, Zeeland en de Belgische Kempen en zijn door de Vereniging van Belgische en Kempische trekpaarden zelf geselecteerd als beste spannen voor de Brabantsedag. De themacommissie heeft samen met de vereniging meer dan twee jaar gewerkt aan de voorbereiding. In het diepste geheim zijn de technische en logistieke aspecten van de inzet van paarden onderzocht. Zo worden er verbindingen gelast (burries) waarmee de dieren in augustus aan de wagens worden verbonden. “Een heel intensief traject”, aldus de voorzitter, “maar als het slaagt uniek: 16 wagens, 48 paarden (3 per wagen) en meer dan 1700 acteurs! Wat de bezoekers gaan zien, zijn allerlei verschillende vormen van vermaak. Onder vermaak wordt verstaan: het publiek amuseren, volksvermaak. Denk aan ontspanning, genoegen, variété en verpozing”. Vermaak dient volgens de organisatie ook gezien te worden in de context van het tijdsbeeld waarin het heeft plaatsgevonden.

‘Wat een dag!’ thema 59e Brabantsedag

De komende editie van de Brabantsedag zal in het teken staan van het thema ‘Wat een dag!’. Dat maakte de stichting afgelopen dinsdagavond bekend in het bijzijn van vele wagenbouwers, vrijwilligers en pers. “Een veelzijdig thema waarmee we op 28 augustus 2016 een onvergetelijke en vernieuwende Brabantsedag kunnen neerzetten”, blikt Boukje van Ettro, voorzitter van de Brabantsedag, alvast vooruit.

Het thema van de 59ste Brabantsedag verwijst naar die dag uit de geschiedenis van het Hertogdom Brabant waarvan men nu nog kan zeggen: “Wat een dag was dat!” Voor de 16 wagenbouwersgroepen ligt nu de uitdaging om ervoor te zorgen dat 28 augustus 2016 afgesloten wordt met die woorden. Wat een dag! Onvergetelijk, indrukwekkend, spraakmakend en vernieuwend

De Rooie Hoek kiest voor ‘Bewonderd in China: Ferdinand Verbiest’

Ferdinand Verbiest (Pittem, 9 oktober 1623 – Peking, 28 januari 1688) was een Vlaamse jezuïet, missionaris en astronoom. Verbiest werd zeer gewaardeerd aan het keizerlijk hof in China, hoewel hij zo goed als onbekend is in Nederland en Vlaanderen. Hij bouwde een instrumentarium voor het Oude observatorium te Peking – dat tot op de dag van vandaag nog steeds bewonderd kan worden – en was mede verantwoordelijk voor de wijziging van de Chinese kalender, een wijziging die gebaseerd was op zijn sterrenkundige waarnemingen.

Brabantsedag TV bij themapresentatie 2015

Bekende, beroemde en beminde Brabanders in de hoofdrol bij 58ste Brabantsedag

‘Bekend, Beroemd, Bemind …’ is het thema van de komende editie van de Brabantsedag. Het verwijst naar personen die een positieve invloed hebben gehad op de geschiedenis van Brabant. Hun nalatenschap zal de inspiratiebron zijn voor de wagenontwerpen in de cultuurhistorische optocht de laatste zondag van augustus én voor het cultuurfestival dat daaraan vooraf gaat. Dat werd afgelopen dinsdagavond bekend gemaakt tijdens een drukbezochte bijeenkomst in dorpshuis ’t Perron in Heeze.

De 17 deelnemende wagenbouwersgroepen mogen kiezen uit een lijst van ongeveer 150 personen, opgesteld door de themacommissie van de Brabantsedag. Hierop staan onder andere kunstenaars, geleerden, ontdekkers en industriëlen. Al deze personen zijn vanwege hun bekendheid, hun beroemdheid of de reden waarom ze bemind worden tot op heden een bron van inspiratie. Andere overeenkomsten zijn dat ze in het Hertogdom Brabant gewoond hebben of hun daden en/of bekendheid met het Hertogdom Brabant te maken heeft. Ook moeten ze inmiddels zijn overleden en hebben ze een positieve invloed op de geschiedenis gehad.

Bekijk alle 150 personen in de Themabrochure 58e Brabantsedag.

Poster
De poster voor de 58ste editie van de Brabantsedag is gemaakt door Lucas van Hapert. De grafisch ontwerper met Brabantse roots heeft op zijn geheel eigen wijze vorm gegeven aan het thema ‘Bekend, Beroemd, Bemind …’. Het resultaat is een eigentijdse affiche met strakke lijnen en een beperkt aantal kleuren. Waar de wagenbouwers zich ook zullen laten inspireren door de bekende, beroemde en beminde Brabanders zelf, heeft Van Hapert enkel de uitvindingen en ‘producten’ van deze personen als uitgangspunt genomen. Zo staan onder andere de gloeilamp van de gebroeders Philips en de zonnebloem van Vincent van Gogh op de poster afgebeeld.