Privacy Policy

Vriendenkring De Rooie Hoek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vriendenkring De Rooie Hoek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vriendenkring De Rooie Hoek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

Het bestuur van Vriendenkring De Rooie Hoek

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Leden gegevens

 • Doel: Ledenadministratie, nieuwsbrieven, kledinglijsten, grimeschemas, rolverdelingen en verzenden van kerstkaarten
 • Gegevens: Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Adres, Woonplaats, Geboortedatum
 • Bewaartermijn: Tot einde lidmaatschap
 • Opslaglocatie: Excel bestand op beveiligde server Vriendenkring De Rooie Hoek

Sponsor gegevens

 • Doel: Sponsorenadministratie en verzenden van kerstkaarten
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, Adres, Contactpersoon, Telefoonnummer, E-mailadres
 • Bewaartermijn: Tot einde sponsorrelatie
 • Opslaglocatie: Access bestand op beveiligde server Vriendenkring De Rooie Hoek

Cameratoezicht

 • Doel: Beveiliging van de bouwplaats
 • Gegevens: Live beelden, zodra de camera’s beweging detecteren worden de beelden opgeslagen.
 • Bewaartermijn: maximaal 4 weken. Bij een incident, zoals bijv. diefstal, dan bewaart Vriendenkring De Rooie Hoek de beelden tot dit is afgehandeld.
 • Opslaglocatie: Beveiligde server Vriendenkring De Rooie Hoek

Website

 • SSL: De website van Vriendenkring De Rooie Hoek – https://www.derooiehoek.nl – is beveiligd middels SSL en DNSSEC.
 • Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Uw computer is hiermee te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies welke de website van Vriendenkring De Rooie Hoek genereert, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren. Deze informatie wordt op geen enkele wijze gedeeld met derden.
 • Ledenshop: Indien een lid gebruikt maakt van de ledenshop worden ten behoeve van de bestelling NAW-gegevens verzameld. Deze worden na 7 jaar automatisch opgeschoond.
 • Social media: Vriendenkring De Rooie Hoek monitort haar social media kanalen. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden.
 • Bezoekersgegevens: Op de website van Vriendenkring De Rooie Hoek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren.
 • Links: Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Vriendenkring De Rooie Hoek geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
 • Statistieken: Vriendenkring De Rooie Hoek maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Vriendenkring De Rooie Hoek kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u hier. Aanvullende informatie over de Terms Of Service van Google Analytics vindt u hier.

Foto’s

Bij verenigings activiteiten kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt van de deelnemers.
Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, nieuwsbrief en de website.
Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt dat deze gepubliceerd worden, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd.
Iedereen die deelneemt aan een verenigingsactiviteit of de Rooie Hoek bouwplaats betreedt verleent bij voorbaat toestemming aan de vereniging voor openbaarmaking van gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop deelnemer zichtbaar is. Indien deelnemer hier bezwaar tegen heeft zal de deelnemer dit kenbaar maken en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt.

Data lek

Bij een eventueel data lek, zullen de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG]
In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.
Vriendenkring De Rooie Hoek zal op termijn naast deze regels nog een apart protocol ontwikkelen hoe men dient om te gaan met data lekken. Dit met name voor de bestuurders die omgaan met de persoonsgegevens van de vereniging.